Search results

Records found: 274  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005738 xpca^"
 1. MARKOVA, Elena Michajlovna - MERKULOVÁ, Inna. A Comparison of Czech and Slovak Lexical Nuclei Using Vocabulary Parametric Analysis. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Voprosy leksikografii : naučnyj žurnal. - Tomsk : Tomskij gosudarstvennyj universitet. ISSN 2227-4200, 2023, no. 27, s. 70-85.
  article

  article

 2. MAIEROVÁ, Eva. A Comparative Analysis of Idioms with Lexemes Money and Peniaze in English and Slovak. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 44-53.
  article

  article

 3. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina - SHUMEIKO, Natalia. Exploring Language Interferences: Slovak Learners of Spanish and the Challenges in Past Tense Usage. - Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2409-3351, 2023, vol. 11, no. 23, pp. 14-28.
  article

  article

 4. PAVLIKOVÁ, Želmíra. Metáforas orientacionales en la terminología económica española y sus equivalentes eslovacos. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2023. ISSN 1338-6743, 2023, roč. 12, č. 2, s. 29-38. KEGA 012EU-4/2023.
  article

  article

 5. MOCKOVÁ, Nina. Slovenské frazémy s toponymickým prvkom v štruktúre. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2023. ISSN 1338-6743, 2023, roč. 12, č. 2, s. 18-28.
  article

  article

 6. SHUMEIKO, Natalia - ULIČNÁ, Martina. Tips for Writing Job-related Correspondence in Slovak. In Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education. International Scientific and Practical Conference. V Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education : Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 17 May 2023, Kyiv. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023. ISSN 78112, 2023, no. 1, pp. 161-166.
  article

  article

 7. ULIČNÁ, Martina. Cvetooboznačenie v rodstvennych jazykach. Russko-slovackij sravniteľnyj analiz. In Endless Light in Science : International Scientific-Practical Journal. - Almaty : International Research Center. ISSN 2709-1201, 2023, no. May, pp. 405-411.
  article

  article

 8. SPIŠIAKOVÁ, Mária - PAVLIKOVÁ, Želmíra - ULAŠIN, Bohdan. Sémantická analýza terminologických metafor v španielskom ekonomickom jazyku. - Registrovaný: Scopus. In Časopis pro moderní filologii. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ISSN 2336-6591, 2023, roč. 105, č. 1, s. 54-73.
  article

  article

 9. SERESOVÁ, Katarína. [Book Review: Vyhnáliková, Z.- Gašová, Z.- Štefčík, J. Selection of Terminological Entries From Hunting and Related Fields]. In Apps - Academic Journal of Applied Linguistics and Languages. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. ISSN 2729-9805, 2023, vol. 1, no. 2, p. 87. Recenzia na: Výber terminologických záznamov z poľovníctva a príbuzných odborov / Zuzana Vyhnáliková, Zuzana Gašová, Jozef Štefčík ; recenzenti: Jana Rakšányiová, Oľga Wrede. 1. vydanie. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2022. - ISBN 978-80-228-3337-0.
  article

  article

 10. HALAŠOVÁ, Darina. Longovať, či šortovať – využívanie anglicizmov v jazyku slovenského investora. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 146-153.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.