Search results

Records found: 24835  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005739 xcla^"
 1. MASLEN, Michal. ZEVO a jeho prínosy a negatíva pri nakladaní s odpadom. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 2, s. 4-7.
  article

  article

 2. ŠIMURKA, Peter. Stavebný odpad v kontexte strategických dokumentov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 2, s. 13-15.
  article

  article

 3. DOBŠOVIČ, Dušan. Odvody poistného pre rok 2022. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 4-5, s. 36-39.
  article

  article

 4. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Poskytovanie humanitárnej pomoci z rozpočtu obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 3, s. 1-2.
  article

  article

 5. MASLEN, Michal. Samosprávy na Slovensku a možnosti využívania potenciálu ZEVO. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 3, s. 12-16.
  article

  article

 6. ŠIMURKA, Peter. Novela zákona o odpadoch z dôvodu potreby riešenia stavebných odpadov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 3, s. 2-6.
  article

  article

 7. MESARČÍK, Matúš. Obchodné tajomstvo a jeho ochrana. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 8, s. 105-111.
  article

  article

 8. ČAMBÁLIKOVÁ, Monika - UHLEROVÁ, Monika. Regionálny sociálny dialóg na Slovensku − stav a vývoj z pohľadu jeho aktérov. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 2, s. 15-19.
  article

  article

 9. BLANÁR, František. Jazyková vybavenosť absolventov slovenských vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 1, s. 15-23.
  article

  article

 10. VALKOVIČOVÁ, Veronika et al. Sexuálne obťažovanie v prostredí slovenských vysokých skôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 1, s. 23-30.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.