Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005846 xszp^"
 1. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  Mládež a spoločnosť

  journal

 2. Historická revue : jediný slovenský odborný mesačník o histórii pre všetkých. Bratislava : Petit Press. 12x ročne. ISSN 1335-6550. Available on Internet: https://historickarevue.sme.sk/
  journal

  journal

 3. Verejná správa a spoločnosť : [elektronický vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 2453-9236. Available on Internet: http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  Verejná správa a spoločnosť

  journal

 4. Psychologie pro praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1803-8670. Available on Internet: https://karolinum.cz/casopis/psychologie-pro-praxi/aktualni-cislo
  journal

  journal

 5. Teorie vědy : časopis pro mezioborová zkoumáni vědy [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Filozofický ústav Akademie věd České republiky. 2x ročne. Available on Internet: <http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/index> ISSN 1804-6347.
  electronic journal

  electronic journal

 6. Science, Technology & Human Values : Journal of the Society for Social Studies of Science. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Thousand Oaks : SAGE Periodicals Press. 4x ročne. ISSN 0162-2439. Available on Internet: https://journals.sagepub.com/home/sth
  journal

  journal

 7. Society and economy in central and eastern Europe : quarterly journal of Budapest University of Economic Sciences. Budapest : University of Economic Sciences. 4x ročne. ISSN 1218-9391
  journal

  journal

 8. International journal of social economics. Bradford : MCB University Press. Mesačník. ISSN 0306-8293
  journal

  journal

 9. Formát : týždenník. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ecopress. 52x ročne. ISSN 1336-1325
  journal

  journal

 10. Philosophica critica : medzinárodný vedecký filozofický časopis = international scientific journal of philosophy. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. ISSN 1339-8970
  journal

  journal  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.