Search results

 1. International Scientific Days 2018. International Conference. International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems : Conference proceedings, May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Alena Andrejovská, David Babayan ... [et al.]. Praha : Wolters Kluwer, 2018. online 2737 s. VEGA 1/0502/17, APVV – 16-0244, KEGA 038SPU-4/2016. ISBN 978-80-7598-180-6.
  electonic book

  electonic book

 2. ČIHOVSKÁ, Viera et al. Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu [elektronický zdroj]. Recenzovali: Jaroslav Kita, Andrej Kriváň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [169 s., 10,22 AH]. KEGA 018EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4208-1. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu

  electonic book

 3. PAUHOFOVÁ, Iveta. Paradigmy zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vladimír Gonda, František Ochrana, Vincent Šoltés. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. online [272 s.]. VEGA 2/0004/12, VEGA 2/0104/12. ISBN 978-80-7144-211-0.
  Paradigmy zmien v 21. storočí

  electonic book

 4. Budúce podoby ekonomických systémov : zborník vybraných rozšírených abstraktov z medzinárodnej konferencie : 25. novembra 2010 v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. online [47 s.]. VEGA 2/0208/09. ISBN 978-80-7144-193-9.
  electonic book

  electonic book