Search results

 1. ZEZULA, Jakub. Coronavirus Impact on Power Consumption - Data from the Czech Republic, Germany and Sweden. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 1, s. 3-13.
  article

  article

 2. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Chlad, ktorý šetrí peniaze i prírodu. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 1-2/20, č. 51, (2020.
  article

  article

 3. CEMPÍREK, Václav. Zlepšení dopravní infrastruktury je daleko. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 11-11.
  article

  article

 4. ZBOŘIL, Josef. Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 1, s. 14-17.
  article

  article

 5. ADÁMKOVÁ, Alena. Biometan má být zachráncem plynárenství. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 1, s. 38-39.
  article

  article

 6. LANE, Jan-Erik. The International System: Why the United Nations Climate Change Approach Has Failed. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 14, pp. 1-7.
  article

  article

 7. ŠTĚPÁN, Petr - PROSTĚJOVSKÁ, Zita. IoT in Buildings and Optimization of Energy Consumption. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 2, s. 32-41.
  article

  article

 8. DOLIAK, Michal. Alternatívne odhady (nowcasting) rastu HDP. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Október 2019, roč. 27, č. 5, s. 5-7.
  article

  article

 9. NAGY, Zoltán - SZÉP, Tekla Sebestyén - SZENDI, Dóra. Regional Inequalities in Residential Energy Use of Hungarian Urban Areas. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2019. ISSN 1802-8527, 2019, roč. 13, č. 33, s. 59-69.
  article

  article

 10. BOZSIK, Norbert - MAGDA, Róbert. Analysis of Energy Consumption of the Visegrad Countries. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2018. ISSN 1339-3367, 2018, vol. 7, no. 2, s. 36-41.
  article

  article