Search results

 1. FERENČÍKOVÁ, Soňa. Careers in Context: An International Study of Career Goals As Mesostructure between Societies' Career-Related Human Potential and Proactive Career Behaviour. In Human Resource Management Journal. - Chichester : Wiley-Blackwell. ISSN 1748-8583, 2020, vol. 30, no. 3, pp. 365-391 online.
  article

  article

 2. VOKOUNOVÁ, Dana. Mladí ľudia a proenvironmentálne správanie. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 102-110 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 3. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Zvyšovanie miery platenia daní a poplatkov : dizajn experimentu. 1. vydanie. Bratislava : [Národohospodárska fakulta], 2020. 35 s. APVV-18-0435. Available on Internet: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/ket/2021/apvv_experiment_-_design_tax_collection_euba_final.pdf>
  electonic book

  electonic book

 4. KUKURA, Marek. Sociálny marketing ako nástroj riešenia spoločenských problémov. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 152-160 online.
  article

  article

 5. BACULÁKOVÁ, Kristína. The Coronavirus Crisis and the End of the Social Life in Slovakia? In Central and Eastern Europe’s Responses to the Coronavirus Pandemic. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-19-7, pp. 264-268 online.
  article

  article

 6. FEHÉROVÁ, Martina. How Mental Accounting, Loss Aversion and Cognitive Biases Explain Human Behaviour. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 195-205 online.
  article

  article

 7. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Podstata a štruktúra emocionálnej inteligencie v podnikateľskej praxi. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-043-8, s. 46-57 online.
  article

  article

 8. NOVYSEDLÁK, Martin - ČAKANOVÁ, Lucia - DORČÁKOVÁ, Ingrid. Vplyv nudy na impulzívne nákupné správanie. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 67-74 online. APVV-15-0511.
  article

  article

 9. KUKURA, Marek. Uplatnenie sociálneho marketingu v oblasti prevencie zdravia. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 154-164 online.
  article

  article

 10. HORVÁTH, Martin. Analysis of Swedish Socio-Economic Model in the Context of International Development. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 101-112 online.
  article

  article