Search results

Records found: 75  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005968 xcla^"
 1. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Rodičovský príspevok - zmena. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 3-4, s. 30-32.
  article

  article

 2. ŠŤASTNÁ, Anna. Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991, 2023, roč. 65, č. 1, s. 3-22.
  article

  article

 3. ŠVEC, Marek - OLŠOVSKÁ, Andrea. Neprítomnosť zamestnanca z dôvodu vyšetrenia alebo diagnostiky jeho dieťaťa. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2023. ISSN 1339-5467, 2023, roč. 11, no. 2, s. 43-55.
  article

  article

 4. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Dlhodobá choroba dieťaťa. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 1, s. 63-68.
  article

  article

 5. BARVÍKOVÁ, Jana - POLONCYOVÁ, Jana. Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 1, s. 2-10.
  article

  article

 6. LACKO, Miloš. Sociálnoprávne inštitúty podpory starostlivosti zamestnaného rodiča o dieťa. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2022. ISSN 1339-5467, 2022, roč. 10, č. 3, s. 96-124.
  article

  article

 7. LIPNICKÁ, Milena. Legislatívna podpora rannej starostlivosti o dieťa. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 7-8, s. 39-43.
  article

  article

 8. TOVARYŠOVÁ, Karolína - ŘEZÁČ, Karel. Postoje sociálních pracovníků k odlišnosti příbuzenských a nepříbuzenských pěstounů. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 3, s. 40-58.
  article

  article

 9. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 4, s. 16-20.
  article

  article

 10. HON, Filip - KADLECOVÁ, Michaela - LANGHAMROVÁ, Jitka. Ekonomická aktivita a sladění rodinného života s prací pohledem výsledků VŠPS 2018. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 1, s. 66-85.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.