Search results

 1. QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. CD-ROM [1582 s.]. ISBN 978-80-87952-10-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  QUAERE 2015

  electonic book

 2. HUDÁK, Igor. Zhodnotenie efektívnosti vybraných podnikov strojárskeho odvetvia : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2013. 112 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít. Medzinárodná vedecká konferencia. Podnikanie, inovácie, spoločnosť : [zborník príspevkov z 5. Medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít konanej v apríli 2010 v Novej Ľubovni]. No 3. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2010. 209 s. KEGA 3/6127/08. ISBN 978-80-89372-28-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. GERTLER, Meric S. Manufacturing culture : the institutional geography of industrial practice. New York : Oxford University Press, 2004. 201 s. Oxford Geographical and Environmental Studies. ISBN 0-19-823382-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. BECA, Martin. Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie a jej dopad na odvetvie strojárského priemyslu vo východoslovenskom regóne : dizertačná práca. Školiteľ: Ján Korčmároš. Košice, 2004. 142 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. [Strojárstvo - energetika, elektrotechnika - elektronika] : [commercial engineering, energetics directory 2003]. Bratislava : INFOMA Business Trading, 2003. 135 s. ISBN 80-89087-07-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. [Strojárstvo - energetika, elektrotechnika - elektronika] : [commercial engineering : energetics directory 2002]. 3. vyd. Bratislava : INFOMA Business Trading, 2002. 112 s. ISBN 80-89087-01-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. [Trendtop v priemysle] : [ročenka : analýzy, rebríčky, komentáre : 3. októbra 2002 : Priemysel viac práce Slovákom nedáva : sektory zvyšujú produktivitu a efektivitu]. Bratislava : TREND Holding, 2002. 58 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. SEZ Dolný Kubín : výročná správa 2001. Dolný Kubín : SEZ, [2002]. 68 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. Konštrukta akciová spoločnosť - industry : výročná správa 2001. Trenčín : Konštrukta - Industry, a.s., [2002]. 12 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book