Search results

  1. Budúce podoby ekonomických systémov : zborník vybraných rozšírených abstraktov z medzinárodnej konferencie : 25. novembra 2010 v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. online [47 s.]. VEGA 2/0208/09. ISBN 978-80-7144-193-9.
    electonic book

    electonic book