Search results

Records found: 998  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006261 xcla^"
 1. MICHVOCÍKOVÁ, Veronika. Efektívna pedagogická komunikácia v online priestore. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1338-2845, 2024, roč. 5, č. 2, s. 30-32.
  article

  article

 2. KRASULOVÁ, Žaneta. Pracovný pomer na dobu určitú a jeho špecifiká v prípade vysokoškolských učiteľov: Pohľad na aktuálnu situáciu. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2024. ISSN 2644-643X, 2024, roč. 11, č. 1, s. 12-24.
  article

  article

 3. FAIZ RASOOL, Samma - RAZA, Hamid - ZUBR, Vaclav. Exploring the Relationship between Usage of Social Networking Sites, Cyberbullying and Academic Performance: Evidence from the Higher Education Sector of Saudi Arabia. In E+M. Ekonomie a management : vědecký open access časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2024. ISSN 1212-3609, 2024, roč. 27, č. 1, s. 70-86.
  article

  article

 4. JOZEFIAKOVÁ, Bibiána. Perceived Stress, COVID-19 Stressors, Loneliness, and Resilience of University Students after the Strictest Lockdown. In Studia Psychologica : An International Journal for Research and Theory in Psychology. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology, 2024. ISSN 0039-3320, 2024, vol. 66, no. 1, s. 66-76.
  article

  article

 5. HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta. Projekt digitálny wellbeing (pohoda) pre učiteľov vysokých škôl. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2023. ISSN 1339-9403, 2023, roč. 19, č. 2, s. 28-32.
  article

  article

 6. TURISOVÁ, Renáta. Vnímanie prínosov umelej inteligencie z pohľadu študentov vysokých škôl. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 2, s. 50-57.
  article

  article

 7. PROKOPCOVÁ, Eva. Profesionalita a feminizácia vysokoškolských učiteľov. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISSN 1805-0638, 2023, roč. 12, č. 2, s. 49-53.
  article

  article

 8. RUNA, Tomáš. Spokojnosť absolventov s aspektmi práce. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. ISSN 1335-5864, 2023, roč. 34, č. 4, s. 14-24.
  article

  article

 9. SOBKOVÁ, Martina. Konzervativnější, než si myslíme, aneb jak vnímají mladí finance. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 4, s. 50-51.
  article

  article

 10. ZAFAR, Ayesha - MAZHAR, Musa - SULTAN IJAZ, Yahya. Application of Marketing Principles for HEIs: A Perspective of Pakistani Universities. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 1, s. 36-55.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.