Search results

Records found: 599  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006261 xkni^"
 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2023 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2024. 27 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2023 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2024. 309 s. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. Prehľad vysokých škôl v akademickom roku 2023/2024. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. 169 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2022 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. 29 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2022 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. 315 s. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 6. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Rozvoj Global Business gramotnosti študentov ekonómie a manažmentu. Bratislava, 2023. 21 s. KEGA 026EU-4/2021.
  book

  book

 7. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 323 s. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 8. Prehľad vysokých škôl v akademickom roku 2022/2023. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 160 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 29 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2021. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2022. [123+39] s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.