Search results

 1. Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe : National Policies and Measurement. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 32 s. Eurydice Report. ISBN 978-92-9492-913-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence. Reviewers: Željko Dugac, Jan Průcha ... [et al.]. 1. vydání. Praha : Česká andragogická společnost, 2019. online 524 s. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841.
  electonic book

  electonic book

 3. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). Editoři: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. elektronické vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 795 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
  electonic book

  electonic book

 4. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. Zostavili: Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 51 s. ISBN 978-80-225-4637-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 5. Štatistická ročenka školstva 2018. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2018: súhrnné tabuľky. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. S.[29+173+96+93+96+71+337]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2018 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 337 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. Higher Education in Mexico : Labour Market Relevance and Outcomes. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-mexico_9789264309432-en> ISBN 978-92-64-30940-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Performance-Based Budgeting in the Public Sector. 1st Edition. Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature AG, 2019. online 274 s. Governance and Public Management. ISBN 978-3-030-02076-7.
  electonic book

  electonic book

 9. STRADIOTOVÁ, Eva et al. Moderné stratégie vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách. Recenzovali: Radoslav Štefančík, Roman Kvapil. 1. vydanie. Praha : Machiavelli Press, 2019. 119 s. ISBN 978-80-88147-09-1.
  book

  book

 10. KLŮFA, Jindřich - SÝKOROVÁ, Irena. Matematika 2 : pro Vysokou školu ekonomickou. 1. vydání. Průhonice : Professional Publishing, 2018. 316 s. ISBN 978-80-88260-06-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book