Search results

Records found: 139  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006329 xpca^"
 1. RIMEŠ, Michal. Analysis of the Capital Structure of the Company in the Period Before and During the COVID-19 Pandemic. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 250-260. APVV-20-0338.
  article

  article

 2. MARKOVIČ, Peter et al. Podnikové financie : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Elena Fetisovová, Magdaléna Kubranová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. [202 s.] [10,09 AH]. ISBN 978-80-571-0653-1.
  Podnikové financie

  book

 3. GÜHRING, Patrick - MARKOVIČ, Peter. Finanzmanagement-umlaufbestände in der Produktion in Zulieferbetrieben. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Konferencia. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5057-4, s. 150-168.
  article

  article

 4. ORESKÝ, Milan - REHÁK, Róbert. Finančné a cenové rozhodovanie v obchode. Recenzenti: Darina Saxunová, Miroslav Karlíček. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. 190 s. [11,7 AH]. ISBN 978-80-571-0575-6. [Copy count : 10, currently available 6, at library only 3]
  Finančné a cenové rozhodovanie v obchode

  book

 5. BASTYR, Silvia. Impact of Covid-19 on Valuation of Slovak Companies. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 1-15 online. VEGA 1/0884/21, VEGA 1/0688/20.
  article

  article

 6. PINDA, Ľudovít - MUCHA, Vladimír - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Riadenie rizík využitím teórie extrémnych hodnôt a alternatívny transfer rizika. Recenzenti: František Peller, Anna Majtánová. 1. vydání. Brno : H.R.G., 2022. 178 s. [8,45 AH]. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0431/22. ISBN 978-80-7490-251-2.
  book

  book

 7. KOPČÁKOVÁ, Janka. Capital Structure. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 112.
  article

  article

 8. HAJDUOVÁ, Zuzana et al. Finančný manažment : zbierka príkladov. Recenzenti: Peter Dorčák, Jakub Lukáč. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 231 s. [10,7 AH]. VEGA 1/0240/20 (30%), CE1158 ENTER (35%), CE1569 (35%). ISBN 978-80-571-0399-8. [Copy count : 10, currently available 8, at library only 2]
  Finančný manažment

  book

 9. BASTYR, Silvia. Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18., č. 2, s. [1-14] online. VEGA 1/0688/20, VEGA V-21-186-00.
  article

  article

 10. TRÚCHLIKOVÁ, Mária. Capital Structure and Indebtedness of Family Businesses in Slovak Republic. In Knowcon 2021: Knowledge on Economics and Management. Conference. KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2021. ISBN 978-80-244-6032-1, pp. 183-189 online. VEGA 1/0240/20 (50%), I-21-109-11-00 (50%).
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.