Search results

 1. Strategic management and decision support systems in strategic management : theme : digital evolution: adapting business for a digital age. International scientific conference. Strategic management and decision support systems in strategic management : book of abstracts : theme : digital evolution: adapting business for a digital age : 22nd international scientific conference : Subotica, [Serbia], may 19, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2017. CD-ROM [200 s.]. ISBN 978-86-7233-363-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. Strategic management and decision support systems in strategic management : theme : digital evolution: adapting business for a digital age. International scientific conference. Strategic management and decision support systems in strategic management : proceedings : theme : digital evolution: adapting business for a digital age : 22nd international scientific conference : Subotica, [Serbia], may 19, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2017. CD-ROM [900 s.]. ISBN 978-86-7233-362-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Ekonomika a management organizací – výzkum, výuka a praxe. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Brno, 9. září 2010 [elektronický zdroj]. Recenzent Jiří Lanča. Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-210-5273-4.
  electonic book

  electonic book

 4. Česká národní banka : výroční zpráva 2007 [elektronický zdroj]. Praha : Česká národní banka, [2008]. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 5. Czech National Bank : annual report 2007 [elektronický zdroj]. Praha : Czech National Bank, [2008]. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. The World Bank annual report 2007 [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : The World Bank, 2007. CD-ROM. ISBN 978-0-8213-7240-1. ISSN 0252-2942. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 7. Česká národní banka : výroční zpráva 2006 [elektronický zdroj]. Praha : Česká národní banka, 2007. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. Czech National Bank : annual report 2006 [elektronický zdroj]. Praha : Czech National Bank, [2007]. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. Česká národní banka : výroční zpráva 2005 [elektronický zdroj]. Praha : Česká národní banka, [2006]. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. Czech National Bank : annual report 2005 [elektronický zdroj]. Praha : Czech National Bank, [2006]. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book