Search results

Records found: 57  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006402 xpca^"
 1. MARATOVA, Tolganay et al. The Need for Modern Teachers to Integrate Informatics with STEM Education. - Registrovaný: Scopus. In World Transactions on Engineering and Technology Education. - Melbourne : WIETE. ISSN 1446-2257, 2024, vol. 22, no. 1, pp. 38-43.
  article

  article

 2. OLEXOVÁ, Cecília. Efektívny manažment času. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-1508, 2023, roč. 28, č. 12-13, s. 165-177.
  article

  article

 3. MARATOVA, Tolganay et al. Meta-analiz effektivnosti metodov STEM obučenija v podgotovke budušich učitelej informatiki. In Bulletin of Ablai Khan KazU IRand WL : [vedecký časopis]. - Almaty : Kazachská univerzita medzinárodných vzťahov a svetových jazykov. ISSN 2710-3269, 2023, vol. 71, no. 4, pp. 163-174.
  article

  article

 4. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Softvérová podpora rozhodovacích procesov v oblasti životného poistenia. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 145-150. VEGA 1/0166/20, KEGA 026-UK-4/2022.
  article

  article

 5. JAZDAUSKAITE, Jorune et al. Evaluation of the Impact of Science and Technology on the Labour Market. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2021, no. 4, pp. 153-167 online.
  article

  article

 6. BLAŽO, Ondrej et al. Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva. Recenzenti: Viera Bartošová, Jarmila Sosedová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 190 s. [13 AH]. 681/D330/2019. ISBN 978-80-225-4746-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. MONOŠI, Mikuláš et al. Hasičská technika 1. Recenzenti: Milan Žmindák, Juraj Jablonický. 2. doplnené vydanie. Košice : VIENALA, 2020. 518 s. [40,43 AH]. ISBN 978-80-8126-185-5.
  book

  book

 8. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Využitie techník a metód v kontrolovaní. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 380-388 online. VEGA 1/0135/17.
  article

  article

 9. DANESHJO, Naqibullah et al. Non-Collision Trajectories of Service Industrial Robots. - Registrovaný: Scopus. In Advances in Engineering Software : Including Computing Systems in Engineering. - Oxford : Elsevier Science. ISSN 0965-9978, 2018, vol. 124, pp. 90-96. VEGA 1/0376/17, KEGA 026EU-4/2018.
  article

  article

 10. MARKOVIČ, Peter - MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Stress Techniques – Innovation of Risk Management Methods. Reviewers: Štefan Majtán, Lilia Dvořáková, Anna Križanová. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. CD-ROM 168 s. [9,18 AH]. VEGA 1/0066/17, VEGA 1/0857/16. ISBN 978-80-7598-251-3. 1/0857/16, VEGA, Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.