Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006432 xcla^"
 1. HUDEC, Marián. Dvojaký úžitok. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. Február, s.19.
  article

  article

 2. ZAČKOVÁ, Katarína - KREMSKÝ, Peter - BOHUNICKÝ, Karol. Ekologické palivá. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2001. ISSN 1335-0684, 1. augusta 2001, roč. 11, č. 31, s. 8A-9A.
  article

  article

 3. DZUROVÁ, Mária. Spätná distribúcia. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. ISSN 0323-262X, 1999, roč. 28, č. 3, s. 277-285.
  article

  article

 4. ŠÍBL, Drahoš. Európska únia a ekonomický rast. In Ekonomické rozhľady = Economic review, 1995, roč. 24, č. 2, s. 176-184.
  article

  article

 5. HYFANTIS, G.J. - HOLUB, M. Ekologický postup - najekonomickejší : Dr. George J. Hyfantis z USA predpokladá nárast podnikania v oblasti životného prostredia. In Hospodárske noviny, 1994, roč. 2, č. 69, s. 4.
  article

  article

 6. REMTOVÁ, Květa. Nová strategie v péči o životní prostředí. In Acta oeconomica pragensia, 1993, č. 2, s. 123-134.
  article

  article

 7. ORMAI, J. Uspostavljanje balansa. In Ekonomska politika, 1990, roč. 39, č. 2001, s. 39-40.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.