Search results

 1. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 1x ročne. Available on Internet: <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1335-6186.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SON MEDIA. 8x ročne. ISSN 1336-9857. Available on Internet: www.priemysel.info
  journal

  journal

 3. 3.ITlib

  ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum VTI SR. 4x ročne. ISSN 1335-793X. Available on Internet: http://www.cvtisr.sk/itlib
  journal

  journal

 4. 4.Gewinn

  Gewinn : Das Wirtschaftsmagazin für Ihren Persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. ISSN 1605-1327. Available on Internet: www.gewinn.com
  journal

  journal

 5. Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva. 2x ročne. ISSN 1805-3777. Available on Internet: http://bit.fsv.cvut.cz/
  journal

  journal

 6. Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Available on Internet: http://www.uniza.sk/komunikacie
  journal

  journal

 7. Information Technology Applications. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM. 2x ročne. ISSN 1338-6468. Available on Internet: https://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/aplikacie-informacnych-technologii/archiv-5/
  journal

  journal

 8. Security world : čtvrtletník o informační bezpečnosti. Praha : IDG Czech. 4x ročne. ISSN 1802-4505. Available on Internet: http://www.securityworld.cz
  journal

  journal

 9. CIO - Business world : IT strategie pro manažery. Praha : IDG Czech. 6x ročne. ISSN 1213-1709. Available on Internet: http://www.businessworld.cz
  journal

  journal

 10. Infoware : magazín pre IT profesionálov. Bratislava : Digital Visions. 12x ročne. ISSN 1335-4787. Available on Internet: http://www.itnews.sk/
  journal

  journal