Search results

Records found: 467  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006435 xkni^"
 1. GHODSI, Mahdi - STEHRER, Robert - BARIŠIĆ, Antea. Assessing the Impact of New Technologies on Wages and Labour Income Shares. Working Paper 240. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 42 s.
  electonic book

  electonic book

 2. IDIMT-2023: New Challenges for ICT and Management. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2023: New Challenges for ICT and Management : 31th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 6–8, 2023, Hradec Králové, Czech Republic. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2023. 411 s. ISBN 978-3-99151-176-2.
  electonic book

  electonic book

 3. Geopolitical Perspectives and Technological Challenges for Sustainable Growth in the 21st Century. Geopolitical Perspectives and Technological Challenges for Sustainable Growth in the 21st Century : Proceedings of the 6th International Conference on Economics and Social Sciences, June 15-16, 2023, Bucharest University of Economic Studies, Romania. 1st Edition. Varšava : Sciendo, 2023. 921 s. ISBN 978-83-67405-54-6. ISSN 2704-6524.
  electonic book

  electonic book

 4. Inteligentné vzdelávanie pre hospodársku prax. Webinár. Inteligentné vzdelávanie pre hospodársku prax (IVpHP 2023). 1. vydanie. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2023. [21 s.].
  book

  book

 5. INPROFORUM : International Scientific Conference. Challenges and Opportunities in the Digital World. 17th International Scientific Conference INPROFORUM : Challenges and Opportunities in the Digital World : November 2 - 3, 2023, České Budějovice. 1st Edition. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023. 413 s. ISBN 978-80-7694-053-6. ISSN 2336-6788 (Online ISSN).
  electonic book

  electonic book

 6. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Medzinárodný vedecký workshop. "Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii VI" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu : Jarabá, 24. - 25. november 2023. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 46 s. ISBN 978-80-225-5129-8.
  book

  book

 7. REHÁK, Róbert. Vzťah generácie "Z" voči elektromobilite : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 63 s. ISBN 978-80-225-4956-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii V. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii V : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 68 s. ISBN 978-80-225-5014-7.
  book

  book

 9. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. Preklad: Stanislav Petruš. zrevidované a opravené vydanie (2022). Bratislava : Eastone Books, 2011, 2022. 554 s. ISBN 978-80-8109-194-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Steve Jobs

  book

 10. Smart Technologies for Waste Processing from the Automotive Industry. Reviewers: Jiří Marek, Pavel Kovac, Milan Škrobian. 1st Edition. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2022. 212 s. ISBN 978-3-96595-023-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.