Search results

Records found: 576  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006528 xpca^"
 1. EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : COVID-19 Recovery: The Need for Speed : Conference Proceedings; Bratislava, 16 November 2021. Editors: Dana Kuběnková, Jakub Zeman, Paula Puškárová ; reviewers: Michael Augustín, Peter Badura, Daša Belkovicsová... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 581 s. [29,05 AH]. ISBN 978-80-225-4930-1.
  electonic book

  electonic book

 2. IVANČÁKOVÁ, Jaroslava - SÚKENÍK, Norbert. Deciding on the Location of the Company. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 208-215 online.
  article

  article

 3. BAURIEDEL, Stephan. The Digital Disruption of Ubiquitous Economic Theories. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 16-28 online.
  article

  article

 4. ŠKVRNDA, František - ČECH, Ľubomír - KUCHARČÍK, Rudolf. Teória medzinárodných vzťahov. Recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 183 s. [13,95 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4790-1. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 5. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra et al. Hospodársky cyklus : ekonomické, sociologické a behaviorálne aspekty. Recenzenti: Ladislav Andrášik, Karol Morvay. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2021. 175 s. [8,9 AH]. VEGA 1/0239/19. ISBN 978-80-263-1687-9. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  book

  book

 6. BROCKOVÁ, Katarína. [Teória medzinárodných vzťahov]. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 98-100. Recenzia na: Teória medzinárodných vzťahov / František Škvrnda - Ľubomír Čech - Rudolf Kucharčík ; recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. - ISBN 978-80-225-4790-1.
  article

  article

 7. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. The Position of Heterodox Economics in Economic Science. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Public Finance Quarterly : Journal of Public Finance. - Budapest : Publishing House of Hungarian Official Gazettes. ISSN 0031-496X, 2021, vol. 66, no. 2, pp. 275-290 online. VEGA 1/0239/19.
  article

  article

 8. ČECH, Ľubomír - ONDRIAŠ, Juraj. Islamské ekonomické myslenie vo vybraných krajinách ázijského kontinentu. Recenzenti: Rastislav Kazanský, Michael Augustín. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 154 s. [7,81 AH]. VEGA 1/0490/19. ISBN 978-80-225-4923-3. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book

 9. RIVNA, Anna. Foreign Direct Investment: Theories, Determinants and Economic Importance. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 595-603 online.
  article

  article

 10. RIVNA, Anna. Do Economists Understand the Economy – Overview of Economic Theories, Their Differences and a Future Approach. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 306-313 online.
  article

  article