Search results

 1. TOMAN, Pavel. Obaly hledají cesty k ekologii. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 3, s. 52-54.
  article

  article

 2. ROUBAL, Ondřej. Maximalisté vs. uspokojovači aneb proč méně může být více. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 1, s. 12-13.
  article

  article

 3. Vieme, ako vytvoriť obal, ktorý predáva... In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 60-64.
  article

  article

 4. MITRINGOVÁ, Jaroslava. Obec a nadobúdanie tovarov z členských štátov Európskej únie. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-0197, 2019, roč. 14, č. 6, s. 3-4.
  article

  article

 5. MIČUDOVÁ, Tatiana. Vybrané povinnosti prevádzkovateľov e-shopov pri spracúvaní osobných údajov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 1, s. 39-44.
  article

  article

 6. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Účtovanie predaja tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 7-8, s. 83-87.
  article

  article

 7. ROUSEK, Pavel - VOCHOZKA, Marek - PSÁRSKA, Marianna. Analysis of the Consumption of the Goods and Services Market in the Cybernetic Model of the 15 Older EU Member States. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 252-254.
  article

  article

 8. TOMAN, Pavel. Proměna obchodů tlačí na automatizaci zásobování a sdílení dat. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 7-8, s. 40-42.
  article

  article

 9. SLABÁ, Marie. Consumer behaviour regarding branded and non-branded goods on the mobile phone market: impact of experience, price and loyalty. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 63-67.
  article

  article

 10. ORAVEC, Jozef. Rýchlosť je v e-commerce rozhodujúca. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], november-december 2018, roč. 14, č. 75.
  article

  article