Search results

 1. MAGUROVÁ, Hana - SLEZÁKOVÁ, Andrea. Vplyv kolaboratívnej ekonomiky na podnikateľské prostredie. In Dny práva 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8974-7, s. 213-222 online.
  article

  article

 2. KITTOVÁ, Zuzana - BUKOVIČOVÁ, Júlia. Medzinárodný obchod s falšovaným a pirátskym tovarom. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 62-71 CD-ROM. KEGA 007EU-4/2018.
  article

  article

 3. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - ŽATKO, Matúš. Vplyv geopolitických zmien na potenciál zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ruskom. Recenzenti: Zuzana Kittová, Miloslav Rosenberg. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 109 s. [8,15 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4597-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu z pohľadu vzniku daňovej povinnosti v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 28. apríl 2017, roč. 13, č. 17, s. 2-3.
  article

  article

 5. VÁLEK, Juraj. Dodanie tovaru z EÚ od neplatiteľa DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 30. marec 2017, roč. 13, č. 6, s. 2-3.
  article

  article

 6. MAJERNÍK, Milan et al. Modelling the process of green public procurement. - Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2017, vol. 6, no. 2, pp. 272-278.
  article

  article

 7. ŠUMANOVÁ, Radka - MARCI, Anton. The Future of value added tax in European Union in accordance with size criteria of business entities. In European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4, pp. 365-372 online. VEGA 1/0935/16.
  article

  article

 8. SZOMOLÁNYI, Karol. Pavučinový model so zásobami. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 29. november - 1. december 2017 / 29. listopad - 1. prosinec 2017, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4455-9, s. 146-150 CD-ROM.
  article

  article

 9. SÚKENÍKOVÁ, Katarína. Špecifiká nákupného správania v segmente „Mature Consumers“. In Chudoba a spotrebiteľské správanie : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4468-9, s. 35-40 CD-ROM.
  article

  article

 10. LUKÁČOVÁ, Zuzana - MUCHA, Martin. Postavenie a ochrana spotrebiteľa na spotrebiteľskom trhu. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 335-340 CD-ROM.
  article

  article