Search results

Records found: 270  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006594 xpca^"
 1. KUHNOVÁ, Lenka - STRIČÍK, Michal. Význam energetickej transformácie. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1335-7808, 2024, roč. 24, č. 1, s. 2-5. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 2. KALAMEN, Kristián. COVID-19:Examining the Reallocation Shock across Industries. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 69-76. VEGA 1/0110/24.
  article

  article

 3. NOVÁK, Marcel - DARMO, Ľubomír - OSUSKÝ, Dominik. Is Foreign Direct Investment a Determining Factor in the Competitiveness of the Visegrad Group Countries? - Registrovaný: Scopus. In Interdisciplinary Global Studies : The International Journal. - Champaign : Common Ground Publishing. ISSN 2324-755X, 2024, vol. 19, no. 1., pp. 63-83. VEGA 1/0679/23, VEGA 1/0545/23.
  article

  article

 4. SCHMIDT, Peter. Not Small - Not Big Data (NoS-NoB) v kontexte dátovej vedy : monografia. Recenzovali: Pavol Jurík, Daniel Kastl, Martin Mišút, Branislav Skladan. 1. vydanie. [Bratislava] : 5V, 2024. 159 s. [9,34 AH]. ISBN 978-80-974484-8-6. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  book

  book

 5. VIDOVÁ, Jarmila. Economic Growth, Environment and Green Economy. In Economic and Social Development : 109th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Green Economy & Sustainable Development". - Varazdin ; Cakovec : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Medimurje University of Applied Sciences in Cakovec, 2024. ISSN 1849-7543, p. 12.
  article

  article

 6. VIDOVÁ, Jarmila. Economic Growth, Environment and Green Economy. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Green Economy & Sustainable Development". Economic and Social Development : 109th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Green Economy & Sustainable Development". - Varazdin ; Cakovec : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Medimurje University of Applied Sciences in Cakovec, 2024. ISSN 1849-7535, pp. 147-155. VEGA 1/0226/23.
  article

  article

 7. RAFAJ, Oliver et al. Part III – Digital Skills and Entrepreneurial Competences. In Handbook on Digital Skills and Cross-domain Entrepreneurial Competences for Societal Challenges. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2023. ISBN 978-83-7986-490-4, pp. 107-119. 2021-1-PL01-KA220-HED-000027649.
  article

  article

 8. DARMO, Ľubomír. Analysis of Disinvestments in CEE Countries? In KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. Conference. KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2023. ISBN 978-80-244-6390-2, pp. 33-39. VEGA 1/0679/23.
  article

  article

 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - RESHETNIKOVA, Iryna. Retail Transformation and Its Role in the Postcrisis Recovery of the Economy: Experience of Slovakia and Ukraine. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2023. ISSN 2585-8785, 2023, vol. 16, no. 1-2, pp. 59-68. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 10. KUHNOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - BOSÁK, Martin. Posudzovanie scenárov energetickej transformácie vo svete a v krajinách EÚ. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5130-4, s. 69-85. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.