Search results

 1. BARNES, Jeremy - BEYERSDORFF, Martin. International GAAP 2019 : Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards. Volume 2. EY International Financial Reporting Group. 1st Edition. Chichester : Wiley, 2019. S.(1601-3400) + 205 s. EY Building a Better Working World. ISBN 978-1-119-55776-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. ACFA 2018: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting. International Conference. ACFA 2018: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting : Proceedings from the 19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2018), 25.5.2018, (Prague, Czech Republic). Cham : Springer International Publishing AG/Springer Nature, 2019. online 397 s. Springer Proceedings in Business and Economics. ISBN 978-3-030-11850-1. ISSN 2198-7246.
  electonic book

  electonic book

 3. Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. online 106 s. ISBN 978-80-245-2300-2.
  electonic book

  electonic book

 4. MAYNARD, Jennifer. Financial accounting, reporting & analysis. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2017. xxiii, 907 s. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/6o1VaW9Nmn> ISBN 978-0-19-874531-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. CARLON, Shirley - MCALPINE-MLADENOVIC, Rosina - PALM, Chrisann. Financial accounting : reporting, analysis and decision making. 5th ed. Milton : Wiley, 2017. xviii, 946 s. ISBN 978-0-7303-1374-8. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  book

  book

 6. ŠPIČKA, Jindřich. Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2017. 173 s. ISBN 978-80-7400-664-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. LUBBE, Ilse et al. Financial Accounting Groups. 1. Edition. Cape Town : Oxford University Press, 2014, 2017 (2nd Impression). 540 s. ISBN 978 0 19 599863 4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. National accounts of OECD countries : financial accounts 2015. Paris : OECD, 2016. 316 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-accounts-2015_na_fa-2015-en> ISBN 978-92-64-26185-3. ISSN 2221-528X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. National Accounts of OECD Countries, Financial Accounts 2018 : 2010-2017. Paris : OECD, 2016. 352 s. National Accounts of OECD Countries, Financial Accounts. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-accounts-2018_na_fa-2019-en> ISBN 978-92-64-30860-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. ŠURANOVÁ, Zuzana. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS : praktikum. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 381 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-161-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS

  book