Search results

Records found: 92  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006798 xpca^"
 1. SCHUBERTOVÁ, Michaela Milena. Konkurencieschopnosť a pracujúca chudoba. In International Scientific Conference COMPETITION. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 15h International Scientific Conference, 18th - 19th May 2023, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2023. ISBN 978-80-88064-71-8. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 205-215. VEGA 1/0851/21.
  article

  article

 2. LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - SZOMOLÁNYI, Karol. Prístup k webovým databázam s jazykom R. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 22. listopad - 24. listopad 2023, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5107-6, s. 68-74. VEGA 1/0211/21, VEGA 1/0047/23.
  article

  article

 3. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Možnosti automatickej aktualizácie dát v Microsoft Power BI. In Analýza poistných rizík vo vzťahu k hospodáreniu životnej poisťovne : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-320-5, s. 52-59. VEGA 1/0410/22.
  article

  article

 4. SILA, Dalibor et al. Middle Meningeal Artery Embolization versus Surgery in Patients with Chronic Subdural Hematoma—No More Fence Sitting? - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Neurology International : [International Journal for Neurology and Neuroscience]. - Basel : MDPI. ISSN 2035-8377, 2023, vol. 15, no. 4, pp. 1480-1488.
  article

  article

 5. KABÁT, Ladislav - PITOŇÁKOVÁ, Renáta. How Far Can We Trust and How to Interpret the RCA Indicators? Empirical Study. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 235-242.
  article

  article

 6. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Prístup k webovým databázam s jazykom Python. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 22. listopad - 24. listopad 2023, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5107-6, s. 116-121. VEGA 1/0211/21, VEGA 1/0047/23.
  article

  article

 7. BELANOVÁ, Katarína. Business Structures of Small and Medium-sized Enterprises in the Slovak Republic. In Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. - Tekirdağ : ARSEAD. ISSN 2149-9314, 2023, vol. 9, no. 4, pp. 1-6.
  article

  article

 8. TKÁČ, Miroslav. V4 Assessment of the Economic Benefits of National Immigration Efforts. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2023, vol. 20, no. 8, pp. 288-298.
  article

  article

 9. ŠOLTÉS, Erik - KOMARA, Silvia. Analýza marginálnych stredných hodnôt miery salda počtu aktívnych podnikov v členení podľa SK NACE a NUTS3 v rokoch 2008 až 2018. In Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4993-6, s. 125-138. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 10. MIHALECH, Patrik. Interaktívna aplikácia na analýzu nezamestnanosti a počtu nezamestnaných podľa okresov SR v jazyku R pomocou balíkov shiny a leaflet. In Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4993-6, s. 89-104. VEGA 1/0561/21.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.