Search results

 1. Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II. : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. Recenzenti: Alena Kusá, Martina Minárová, Ladislav Mura. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. 279 s. Ekonomická fakulta. VEGA 1/0802/16. ISBN 978-80-557-1452-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. THOMPSON, Don. Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů : prapodivné zákony ekonomiky současného umění a aukčních domů. Přeložila: Alice Hyrmanová McElveen. 1. vydání. Praha : KNIHA ZLIN/Albatros Media, 2017. 361 s. Edice TEMA, svazek 3. ISBN 978-8087162-58-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů

  book

 3. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2017. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2016. 69 s. ISBN 978-80-89105-65-6. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 4. MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing : strategické trendy a příklady z praxe. 4. vyd. Praha : Grada Publishing, 2015. 194 s. Expert. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/FAyvJaiaND> ISBN 978-80-247-5366-9. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 1]
  Mezinárodní marketing

  book

 5. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2016. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2015. 69 s. ISBN 978-80-89105-62-5. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 6. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2015. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2014. 66 s. ISBN 978-80-89105-59-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. ROZIN, Alexander. Eventy ako súčasť marketingu veľtrhového centra : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2011. 157 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BOUCNÍK, Pavel. Hotové ústní a písemné projevy pro každou příležitost pro manažery a zaměstnance veřejných institucí. 2. díl. Praha : Nakladatelství Forum, 2010. [300] s. ISSN 1802-0216. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. PELSMACKER, Patrick De - GEUENS, Maggie - BERGH, Joeri van den. Marketing communications : a european perspective. 4th ed. Harlow : Pearson Education Limited, 2010. xxiii, 660 s. ISBN 978-0-273-72138-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. SVOBODA, Václav. Public relations - moderně a účinně. 2. aktualiz. a dopln. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2009. 239 s. Expert. ISBN 978-80-247-2866-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Public relations - moderně a účinně

  book