Search results

 1. PRÁT, Šárka. Taxation on Consumption in the Czech Republic: Alcohol, Beer, and Wine. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2020. ISSN 2391-7083, 2020, no. 12, pp. 50-67.
  article

  article

 2. Svetová produkcia vína klesá. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 3, s. 25.
  article

  article

 3. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Medaily a dizajn fľaše nehovoria nič o víne. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 4, s. 16-18.
  article

  article

 4. BREZOVSKÝ, Jozef. Logistika vína: dôraz na optimálnu teplotu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, máj-jún 2019, roč. 15, č. 78, s. 18-19.
  article

  article

 5. VĚŽNÍK, Antonín - KYSELÝ, Jakub. Geografická analýza produkce révy vinné na území Jihomoravského kraje. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1337-9453, 2019, roč. 23, č. 2, s. 66-82.
  article

  article

 6. TVRZNÍK, Pavel - JEŘÁBEK, Tomáš - MÁLEK, Zdeněk. Marketingová analýza a strategie pivního turismu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 3, s. 70-77.
  article

  article

 7. RAŠEVOVÁ, Kristína. Spotrebitelia chcú prémiový alkohol. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 9-10/19, č. 49, (2019.
  article

  article

 8. Ktorým smerom pijeme. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 5, s. 17.
  article

  article

 9. JANDA, Karel - LAJKSNEROVÁ, Zuzana - MIKOLÁŠEK, Jakub. A General Equilibrium Model of Optimal Alcohol Taxation in the Czech Republic. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 5, s. 589-611.
  article

  article

 10. RAŠEVOVÁ, Kristína. Slováci pijú exkluzívnejšie. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 11-12/18, č. 44, (2018.
  article

  article