Search results

  1. Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu.. Mezinárodní konference. Autenticita v kontextu cestovního ruchu: aktuální problémy cestovního ruchu : recenzovaný sborník z 13. mezinárodní konference, 28. února – 1. března 2018, Jihlava, Česko [elektronický zdroj]. 1. vydání. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. online 518 s. ISBN 978-80-88064-36-7.
    electonic book

    electonic book

  2. Víno jako multikulturní fenomén. Mezinárodní konference. Víno jako multikulturní fenomén : publikace vznikla z tematické mezinárodní interdisciplinární konference v Olomouci 23.-24.4.2009 [elektronický zdroj]. Olomouc : [Univerzita Palackého v Olomouci], 2009. CD-ROM.
    electonic book

    electonic book