Search results

Records found: 613  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006986 xcla^"
 1. KARAÖMER, Yunus - GUZEL, Arif Eser. Effect of Economic Policy Uncertainty on Stock Returns: Analysing the Moderating Role of Government Size. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2024. ISSN 2336-8225, 2024, roč. 72, č. 1, s. 50-72.
  article

  article

 2. GHEȚU, Raluca Andreea - CĂPĂȚÎNĂ, Cristina Simona - BREZEANU, Petre. The Impact of Public Governance on Fiscal Pressure in Selected Emerging Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 4-5, s. 300-320.
  article

  article

 3. SLEZÁK, Jiří. Relations Between Development of E-Government and Government Effectiveness, Control of Corruption and Rule of Law in 2010–2020: a Cluster Analysis. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2023. ISSN 1802-792X, 2023, vol. 17, no. 2, pp. 161-187.
  article

  article

 4. ASCARI, Guido et al. Fiscal Foresight and the Effects of Government Spending: It’s All in the Monetary-Fiscal Mix. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V., 2023. ISSN 0304-3932, 2023, vol. 134, no. March, pp. 1-15.
  article

  article

 5. NESIBA, Jiří - SMOLÍK, Josef. Political Discussions on Social Responsibility with Regard to the Danube-Oder-Elbe Canal in the Czech Republic. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Belianum, 2023. ISSN 1335-2741, 2023, roč. 26, č. 2, s. 159-186.
  article

  article

 6. PISÁR, Peter - NEMEC, Juraj - HONZOVÁ, Stanislava. Rozvoj „E-governmentu“ na Slovensku v medzinárodnej perspektíve. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2023. ISSN 1336-8818, 2023, roč. 20, č. 1, s. 8-24.
  article

  article

 7. GIBA, Marián. Ústavný status predsedu vlády. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. ISSN 0032-6984, 2023, roč. 106, č. 1, s. 3-11.
  article

  article

 8. CHOVANEC, Jaroslav. Forma štátu Slovenskej republiky. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. ISSN 2644-643X, 2022, roč. 9, č. 1, s. 28-44.
  article

  article

 9. KURILA, Jakub - PROCHÁZKA, Gabriel. Impact of the Constitutional Law on Budget Responsibility on the Fiscal Position of the Slovak Government. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 4, s. 300-322.
  article

  article

 10. GALIS, Filip. The Impact of Corona Crisis and Government Restriction Measures on the Financial Health of Entities in the Slovak Republic. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 4, s. 351-381.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.