Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007015 xcla^"
 1. KLEMENTOVÁ, Vladimíra - KLEMENT, Ladislav - HVOLKOVÁ, Lenka. Economic Impacts of the Covid-19 Pandemic on Selected Tourism Enterprises in the Slovak Republic and Their Responses. In Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2023. ISSN 0139-8660, 2023, roč. 56, č. 1, s. 10-20.
  article

  article

 2. JAROŠOVÁ, Jana. Farebné riešenie pracovného prostredia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-060X, 2014, roč. 8, č. 9, s. 70-71.
  article

  article

 3. HITKA, Miloš - HAJDUKOVÁ, Alexandra. Zvyšovanie výkonu zamestnancov zmenou ergonomických podmienok na pracovisku. In Ekonomika a manažment podnikov 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, Zvolen : [zborník]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2150-6, s. 221-225. KEGA 3/6429/08.
  article

  article

 4. HULÍN, Milan - ČERGEOVÁ, zuzana. Projekt SAFEPLACE - návrh konceptu montážneho pracoviska. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 2, s. 14-15.
  article

  article

 5. HLADKÝ, Aleš. Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2007. ISSN 1801-4690, listopad-prosinec 2007, roč. 3, č. 6, s. 10-12.
  article

  article

 6. FLIMEL, Marián. Systém hodnotenia pracovného prostredia vo vzťahu k faktorom prostredia. In Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - Žilina : MASM, 2006. ISSN 1335-9231, 2006, roč. 14, č. 3, s. 12-17.
  article

  article

 7. TUMA, Miroslav. Program pozitívnych premien. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. ISSN 1335-1508, 1998, č. 9, s. 114-122.
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.