Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007015 xpca^"
  1. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Hodnotenie podnikateľskej stratégie startupov prostredníctvom analýzy externého prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 245-256 CD-ROM. VEGA 1/0019/15.
    article

    article

  2. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Bezpečnosť čerpacích staníc pohonných hmôt a požiarna ochrana. In Bezpečnosť produktov a ochrana spotrebiteľa : zborník vedeckých statí : Products Safety Congress. - Košice : Euroedu, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-969219-6-6, s. 26-29. KEGA 006EU-4/2011.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.