Search results

Records found: 38  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007028 xcla^"
 1. Sú vo vašom podniku premrhané talenty? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 42-43.
  article

  article

 2. EISSFELDT, Juliane. The Advantage of Mediation in the Context of Coping with the Covid-19 Pandemic. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2022. ISSN 2454-0145, 2022, vol. 14, no. 1, s. 42-44.
  article

  article

 3. GRANIT, Agustina et al. Organizational Happiness Character and Lecturer Performance: The Mediating Effect of Organizational Citizenship Behavior. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2022. ISSN 1728-6239, 2022, vol. 200, no. 11-12, pp. 27-33.
  article

  article

 4. LACLAVÍKOVÁ, Miriam - GÁBRIŠ, Tomáš. Kolektívne pracovné právo a kolektívna zmluva v československom práve 20. a 30. rokov 20. storočia (proklamácie, legislatívne návrhy, sociálne očakávania a ideály). In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISSN 1339-7753, 2021, roč. 8, č. 4, s. 216-237.
  article

  article

 5. VLČEK, Václav. How Many at the Table? Size Variation of National Delegations to Plenary Meetings of International Organizations. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2021. ISSN 0323-1844, 2021, roč. 56, č. 1, s. 7-33.
  article

  article

 6. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Zmena vo výške dotácií. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 3, s. 1-2.
  article

  article

 7. KOSTRHŮNOVÁ, Dagmar. Vyjednávání a konflikty v praxi. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 4, s. 85-92.
  article

  article

 8. BARTOŠKOVÁ, Lucie. CETA jako model nové generace obchodních dohod mezi EU a vyspělými státy. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISSN 1804-1280, 2018, roč. 23, č. 1, s. 16-26.
  article

  article

 9. KOPČÍKOVÁ, Mária. Vyjednávanie, spolupráca, súperenie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 5, s. 69-70.
  article

  article

 10. MAJCHÚT, Ivan. Riešenie cyperského problému - nekonečný príbeh. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 1173-1186.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.