Search results

 1. EMHEMED, Elsanosi - KUDELAS, Dušan. Integrated Waste Management System. In Interdisciplinarity in theory and practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2018. ISSN 2344-2409, 2018, no. 15, pp. 27-32 online.
  article

  article

 2. RATINGER, Tomáš - TOMKA, Adam - BOŠKOVÁ, Iveta. Sustainable consumption of bakery products; a challenge for Czech consumers and producers. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 10, s. 447-458.
  article

  article

 3. TINKOVÁ, Lenka. Slamené fabriky pre budúcnosť výroby. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2012. ISSN 1335-4620, 11. júla 2012, roč. 20, č. 14-15, s. 60-61.
  article

  article

 4. DECKÝ, Martin - JUHÁS, Michal. Environmentálne a ekonomické aspekty zhodnocovania stavebných odpadov v dopravných stavbách. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 2, s. 24-26. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0151337/PaI_2012_02.pdf>
  article

  article

 5. BAŤA, Robert - KADLECOVÁ, Pavlína. Modelování ekonomicko-environmentálních dopadů energetického využití papíru. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2011. ISSN 1212-3609, 2011, roč. 14, č. 2, s. 90-99.
  article

  article

 6. HUDEC, Marián. Skončí sa čakanie na lepšie časy? In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. November, s. 10.
  article

  article

 7. HUDEC, Marián. Aj spaľovne idú s duchom doby. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. máj, s. 18.
  article

  article

 8. HOLLAN, Vojtech. Palivo z polí a lesov opäť aktuálne. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1335-7883, 2009, roč. 64, č. 10, s. 22-23.
  article

  article

 9. MARČAN, Peter. Ani nové prepočty nerozhodli, či separovať alebo zálohovať. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 7. júla 2005, č. 26, s. 14-15.
  article

  article

 10. ŠIMNA, Ľubomír. Aj komunálne odpady skrývajú hodnoty. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2003, roč. 58, č. 23, s. 12-13.
  article

  article