Search results

 1. KAČINOVÁ, Viera. Media Competence As a Cross-Curricular Competence. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. ISSN 1338-130X, 2018, vol. 9, no. 1, p. 38-56.
  article

  article

 2. ROGALSKA, Karin. Záblesk nádeje pre mladých. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, jún 2013, roč. 7, č. 6, s. 13.
  article

  article

 3. KOLENIČOVÁ, Jana. Finančná gramotnosť - významný aspekt vzdelávania. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-5]. KEGA 121-026EU-4/2010.
  article

  article

 4. MILECOVÁ, Miroslava. Ako hnodnotiť účinnosť tréningu zamestnancov. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 5-6, s. 33-35.
  article

  article

 5. RAZIMOVÁ, Daniela. Hlavní poslání současného HR : výchova talentů od útleho veku. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1801-4690, březen - duben 2010, roč. 6, č. 2, s. 12-14.
  article

  article

 6. KAZDOVÁ, Alena. Mladým talentům nabízíme spektrum kariérních šancí. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1801-4690, březen - duben 2010, roč. 6, č. 2, s. 24-25.
  article

  article

 7. CAPRIONI, Dino. Rotační manažerské programy pomáhají vychovávat lídry. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2009. ISSN 1212-690X, 2009, č. 12, s. 38-39.
  article

  article

 8. OSTATNÍKOVÁ, Martina. Znalostný manažment. In 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-664-7.
  article

  article

 9. HORNÍKOVÁ, Zuzana - JESNÝ, Martin. Kuchár prevodovku z hrnca nevytiahne. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2006. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2006, č. 16, s. 56-58.
  article

  article

 10. LANDOVÁ, Hana. Informační gramotnost v kontextu vzdělávání s důrazem na vysoké školy. In Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti. - [Praha] : Ikaros, 2003. ISSN 1212-5075, Duben 2003, č. 4. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200303024>
  article

  article