Search results

Records found: 170  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007070 xcla^"
 1. BRNOVÁ, Miroslava. Doprava do zamestnania. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 1, s. 63-64.
  article

  article

 2. VANKOVÁ, Lucia. Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 1, s. 54-59.
  article

  article

 3. MINTÁL, Ján. Mzdy v daňových výdavkoch. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 5, s. 45-48.
  article

  article

 4. MINTÁL, Ján. Pracovná cesta podnikateľa. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 5, s. 19-21.
  article

  article

 5. MINTÁL, Ján. Daňové a nedaňové výdavky A-Z pre rok 2023. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1335-1583, 2023, roč. 28, č. 11, s. 6-576.
  article

  article

 6. BÖSZÖRMENYI, Jana. Daňové a nedaňové výdavky SZČO – časté chyby verzus zákonné možnosti optimalizácie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 3, s. 23-32.
  article

  article

 7. KOLEMBUS, Anton. Vzdelávanie zamestnancov a podnikateľov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 8, s. 27-29.
  article

  article

 8. VANKOVÁ, Lucia. Daňové výdavky právnickej osoby - aktuálne problémy. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 7-8, s. 2-9.
  article

  article

 9. VANKOVÁ, Lucia. Daňové výdavky právnickej osoby - aktuálne problémy. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 6, s. 2-6.
  article

  article

 10. KOLEMBUS, Anton. Stravovanie podnikateľa ako daňový výdavok. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 8, s. 52-54.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.