Search results

Records found: 48  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007070 xpca^"
 1. LENNEROVÁ, Ivana. Analýza vládnych výdavkov vynaložených v súvislosti s pandémiou. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 2, s. [1-8] online. V-20-165-00.
  article

  article

 2. VÁLEK, Juraj. Dlhodobé pôžičky z pohľadu dane z príjmov v roku 2019. In Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1335-2822, 13. február 2019, roč. 23, č. 3, s. 2-6.
  article

  article

 3. VÁLEK, Juraj. Darovanie hnuteľného majetku z pohľadu dane z príjmov v roku 2018. In Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1335-2822, 14. november 2018, roč. 22, č. 21, s. 2-4.
  article

  article

 4. VÁLEK, Juraj. Nepeňažný príjem z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018. In Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1335-2822, 12. jún 2018, roč. 22, č. 11, s. 2-4.
  article

  article

 5. VÁLEK, Juraj. Nedaňové rezervy v roku 2018. In Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1335-2822, 10. máj 2018, roč. 22, č. 10, s. 4-7.
  article

  article

 6. VÁLEK, Juraj. Daňovo uznaný odpis pohľadávok v roku 2018. In Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1335-2822, 26. marec 2018, roč. 22, č. 6, s. 2-4.
  article

  article

 7. ZUBAĽOVÁ, Alena. Tax-Wedge of Disadvantaged Population Groups with Emphasis on the Disabled People. In Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. - Prešov : Bookman, 2018. ISBN 978-80-8165-300-1, pp. 719-723. APVV-15-0322.
  article

  article

 8. ĎURINOVÁ, Ivona. Podnikateľské prostredie na Slovensku z hľadiska zmien v zákone o dani z príjmov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 238-247 CD-ROM. VEGA 1/0184/16; VEGA 1/0007/16.
  article

  article

 9. BENKO, Ján. Čo musí obsahovať a ako viesť daňovú evidenciu pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) v roku 2015. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 22.2.2016, s. [1-2] online.
  article

  article

 10. BENKO, Ján. Možnosti uplatnenia daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia v roku 2015. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 17.2.2016, s. [1-2] online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.