Search results

 1. HALUŠKA, Ján. Výkonnosť priemyslu po vstupe SR do EÚ. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 1, s. 3-14.
  article

  article

 2. CZESANÝ, Slavoj. Mezinárodní komparace ekonomiky ČR v předkrizové a současné krizové fázy hospodářskeho cyklu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 46-49.
  article

  article

 3. BLAŽEK, Jiří - HEJNOVÁ, Tereza - RADA, Hynek. The Impacts of the Global Economic Crisis and Its Aftermath on the Banking Centres of Europe. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 1, pp. 35-49.
  article

  article

 4. POSTULA, Marta - RACZKOWSKI, Konrad. The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 125-144 online.
  article

  article

 5. BLAŽEK, Jiří - HEJNOVÁ, Tereza. Geography, Ownership and Uneven Trends in the Economic Performance of Small Banking Centres in Europe During the Financial Crisis. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 4, pp. 359–378.
  article

  article

 6. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRIENIKOVÁ, Kristína - SMÁKOVÁ, Ľudmila. Interdependency between Economic Performance and HIV Prevalence in Countries of Sub-Saharan Africa. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 52-62.
  article

  article

 7. HUANG, Carol C. Does Rapid Market Growth Enhance Efficiency? An Evaluation of the Chinese Mutual Fund Market. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 2, s. 383-394.
  article

  article

 8. KWASNY, Jakub - MROCZEK, Arkadiusz - ULBRYCH, Marta. Industrial Clustering and Economic Performance. In Search for Evidence from Poland. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2019. ISSN 1337-0839, 2019, vol. 13, no. 1, s. 109-119.
  article

  article

 9. PORACKÝ, Marek - RIFAIOVÁ, Daniela. Svetovému obchodu nebude stačiť iba dostatok peňazí. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Okt-Nov 2019, č. 9, s. 12-16.
  article

  article

 10. POLAČKOVÁ, Zuzana. Reduction of the Regional Disparities in the Context of the Act on the Lagging Regions. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 1338-3590, 2019, vol. 11, no. 1, s. 46-62.
  article

  article