Search results

 1. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016 [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [128 s., 7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4278-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. IMD world competitiveness yearbook 2014 [elektronický zdroj]. Lausanne : IMD World Competitiveness Center, 2014. CD-ROM [559 s.]. ISBN 978-2-9700514-8-0. ISSN 1026-2628. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. IMD world competitiveness yearbook 2012 [elektronický zdroj]. Lausanne : IMD World Competitiveness Center, 2012. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. IMD world competitiveness yearbook 2011 [elektronický zdroj]. Lausanne : IMD World Competitiveness Center, 2011. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Finland as a knowledge economy : elements of success and lessons learned [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : The World Bank, 2007. CD-ROM. WBI development studies. ISBN 0-8213-6911-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. IMD world competitiveness yearbook 2007 [elektronický zdroj]. Lausanne : IMD, 2007. CD-ROM. Available on Internet: <www.imd.ch/wcc> [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book