Search results

 1. Proceedings of the 49th International Academic Conference. Conference. Proceedings of the 49th International Academic Conference, Dubrovnik : 27 - 30 August 2019. 1st Edition. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES, 2019. [186 s.]. Available on Internet: <https://www.iises.net/proceedings/iises-international-academic-conference-dubrovnik/front-page> ISBN 978-80-87927-76-2. ISSN 2336-5617.
  electonic book

  electonic book

 2. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017 : (Zelená správa). Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018. 69 s. ISBN 978-80-805-8625-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic 2017 : (Green Report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia, 2018. 71 s. ISBN 978-80-8058-626-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slávnostná konferencia. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti : zborník abstraktov a príspevkov zo slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti konanej v 18.-20. júna 2018 v Častej-Papierničke. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 146 s. ISBN 978-80-88946-82-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018 : 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (1918-2018) : 25 rokov samostatnej Slovenskej republiky a štatistiky (1993-2018). Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018 : zborník príspevkov : 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (1918-2018) : 25 rokov samostatnej Slovenskej republiky a štatistiky (1993-2018) : [Bratislava, Slovensko, 19.6.2018]. Recenzovali: Peter Mach ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 44 s. ISBN 978-80-88946-81-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. STIGLITZ, Joseph E. - FITOUSSI, Jean-Paul - DURAND, Martine. Beyond GDP : Measuring What Counts for Economic and Social Performance. Paris : OECD, 2018. 143 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/beyond-gdp_9789264307292-en> ISBN 978-92-64-30728-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2016 : (Zelená správa). Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-618-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 8. Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic for 2016 : (Green report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-619-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. OECD Reviews of Innovation Policy: Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 212 s. OECD Reviews of Innovation Policy. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-kazakhstan-2017_9789264270008-en> ISBN 978-92-64-26933-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Multi-dimensional Review of Panama. Volume 1. Initial Assessment. Paris : OECD, 2017. 182 s. OECD Development Pathways. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-panama_9789264278547-en> ISBN 978-92-64-27851-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book