Search results

Records found: 232  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007101 xkni^"
 1. SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. 4. zcela přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2022, 1. dotisk 2023. 144 s. ISBN 978-80-271-3458-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Investování pro začátečníky

  book

 2. PČOLÁR, Mário. Aplikácia empirického rozdelenia výnosov finančných aktív v modeloch výberu portfólia : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2022. 88 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. LEE, Robert D. - JOHNSON, Ronald W. - JOYCE, Phillip G. Public Budgeting Systems. 10th Edition. Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2021. 560 s. ISBN 978-1-284-19898-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. POMPIAN, Michael M. Behavioral Finance and Your Portfolio : A Navigation Guide for Building Wealth. Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. 296 s. ISBN 978-1-119-80161-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. GLADIŠ, Daniel. Akciové investice. 2. rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, 2021. 214 s. Investice. ISBN 978-80-271-3122-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Akciové investice

  book

 6. KAUFMAN, Josh. Osobný kurz MBA : ovládnite umenie biznisu. Prvotriedne obchodné vzdelanie v jedinej knihe. Preložili: Stanislava Bariaková, Monika Kaliská. 2. doplnené vydanie; 10th Anniversary Edition, doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava : Eastone Books, 2021. 443 s. ISBN 978-80-8109-420-0. [Copy count : 4, currently available 0, at library only 4]
  Osobný kurz MBA

  book

 7. HULITKA, Gábor. Chyby účtovníctva : v praxi malých firiem : "ako sa stať lepším účtovníkom". 1. vydanie. Ružomberok : Ján Šindléry - TESFO Ružomberok, 2021. 179 s. ISBN 978-80-8225-002-5. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 8. VERNER, Robert. Aktuálne postavenie dlhopisov ako zdroja externého kapitálu : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonómia a manažment podniku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 47 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4727-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. ATKINSON, Giles et al. Cost-Benefit Analysis and the Environment : Further Developments and Policy Use. Paris : OECD, 2018. 454 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/cost-benefit-analysis-and-the-environment_9789264085169-en> ISBN 978-92-64-08515-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. DLOUHÝ, Martin - JABLONSKÝ, Josef - ZÝKOVÁ, Petra. Analýza obalu dat. 1. vydání. Praha : Professional Publishing, 2018. 176 s. ISBN 978-80-88260-12-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Analýza obalu dat

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.