Search results

Records found: 138  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007187 xcla^"
 1. ANDĚL, Jiří - BIČÍK, Ivan - BLÁHA, Jan Daniel. Makroregionální divergenční a konvergenční trendy světové ekonomiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 1, s. 77-96.
  article

  article

 2. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Slovo čitateľom. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 5-6 online.
  article

  article

 3. LORINCOVÁ, Silvia. Úroveň podnikovej kultúry v automobilovom priemysle na Slovensku. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2018. ISSN 1339-9403, 2018, č. 1, s. 28-38.
  article

  article

 4. SPECIANOVA, Jitka. Labor Supply Elasticity in the Unconditional Basic Income System: Data Sources and Methodological Issues. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 4, pp. 13-29.
  article

  article

 5. LOVÁSZOVÁ, Miriam. Cena Ekonomickej univerzity za publikačnú činnosť v roku 2012. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 268-269.
  article

  article

 6. MACHOVÁ, Martina. EDAMBA 2012 – medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 1, s. 103-104.
  article

  article

 7. GAVUROVÁ, Beáta. Informačno-technická podpora zavedenia systému Balanced Scorecard. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 101-114.
  article

  article

 8. GERTLER, Ľubomíra. [Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov]. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2012. ISSN 1802-8527, 2012, roč. 6, č. 10, s. 118-119. Recenzia na: Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3343-0.
  article

  article

 9. KÁČEROVÁ, Marcela - MLÁDEK, Jozef. Population ageing as generation substitutions:nomic and social aspects. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 3, s. 259-276.
  article

  article

 10. BALÁŽ, Vladimír. Pociťovaná a skutočná finančná gramotnosť. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 7, s. 681-697.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.