Search results

Records found: 95  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007187 xpca^"
 1. LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - SZOMOLÁNYI, Karol. Prístup k webovým databázam s jazykom R. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 22. listopad - 24. listopad 2023, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5107-6, s. 68-74. VEGA 1/0211/21, VEGA 1/0047/23.
  article

  article

 2. GAJDOVÁ, Denisa. Role of Universities Within Triple Helix Clusters Development. In Circular Economy in the Context of Social Requirements and Market Constraints I. : Proceedings of Scientific Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. ISBN 978-80-7556-139-8, pp. 27-36. VEGA 1/0462/23.
  article

  article

 3. KOPANIČOVÁ, Janka - KLEPOCHOVÁ, Dagmar - FRANCOVÁ, Zuzana. Use of Netnography in Contemporary Marketing Research. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2022, vol. 11, no. 4, pp. 111-131. VEGA 1/0505/22.
  article

  article

 4. NÉMETHOVÁ, Valéria - ŠIPIKAL, Miroslav - SALAMONOVÁ, Alexandra. Effects of Subsidy on Publication Outputs. Can Small Research Grants Lead to Higher Quality Scientific Articles? - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 1, pp. 1-13. VEGA 1/0605/19.
  article

  article

 5. "Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy". Zborník editovali: Ivana Lennerová, Ivan Francisti, Hussein Mkiyes ; recenzenti: Vieroslava Holková, Vladimír Gonda. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 146 s. [7,3 AH]. ISBN 978-80-225-4870-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. KAHANEC, Martin - KAHANCOVÁ, Marta. Economic Research in the Visegrad Countries: An Insiders’ World on Europe’s Periphery. In Faces of Convergence (e-book). - Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2019, pp. 83-88 online.
  article

  article

 7. PUŠKÁROVÁ, Paula. Elementárium ekonomického výskumu. Recenzenti: Miroslav Karlíček, Martin Lábaj. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 101 s. [7,66 AH]. VEGA 1/0812/19. ISBN 978-80-225-4647-8. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 2]
  book

  book

 8. VOJTKOVÁ, Mária. 25. slovensko-poľsko-ukrajinský vedecký seminár Kvantitatívne metódy v sociálno-ekonomickom výskume – teória a aplikácie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 122-123 online.
  article

  article

 9. TÓTHOVÁ, Alena. Komparácia finančných výsledkov vybraných sektorov slovenskej ekonomiky. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 96-107. VEGA 1/0066/17.
  article

  article

 10. DUJAVA, Daniel. Príčiny zaostávania nových členských krajín EÚ a implikácie pre konvergenciu v ekonomickej výkonnosti : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.3 Ekonomická teória. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 58 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4502-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.