Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007187 xszp^"
 1. Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : Reviewed Scientific Journal : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 1802-792X. Available on Internet: https://acta.vsfs.eu/archive
  Acta VŠFS

  journal

 2. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0013-3035. Available on Internet: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=34
  Ekonomický časopis

  journal

 3. Politická ekonomie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. 6x ročne. ISSN 2336-8225. Available on Internet: https://polek.vse.cz/archive.php
  Politická ekonomie

  journal

 4. Economic Research. - Registrovaný: Scopus. Pula : Juraj Dobrila University of Pula. 1x ročne. ISSN 1331-677X. Available on Internet: https://www.tandfonline.com/loi/rero20
  journal

  journal

 5. Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecký a odborný online časopis zameraný na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Mamer : ISEIA - Medzinárodná slovenská vzdelávacia inštitúcia a asociácia. 3x ročne. ISSN 1336-9105.
  electronic journal

  electronic journal

 6. Acta Oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola ekonomická. 4x ročne. ISSN 0572-3043. Available on Internet: https://www.vse.cz/aop/archiv.php
  journal

  journal

 7. Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik. Hamburg : Weltarchiv. Mesačník. ISSN 0043-6275
  journal

  journal

 8. Review of economic & business studies. Iasi : Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". 2x ročne. ISSN 1843-763X
  journal

  journal

 9. Economic Development Quarterly. - Registrovaný: Current Contents Connect. Newbury Park : SAGE Publ. 4x ročne. ISSN 0891-2424. Available on Internet: https://journals.sagepub.com/home/edq
  journal

  journal

 10. Economic Theory. - Registrovaný: Current Contents Connect. Champaign : Springer International. 4x ročne. ISSN 0938-2259. Available on Internet: https://link.springer.com/journal/199
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.