Search results

 1. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - SPIŠÁK, Emil. Assessment of Research and Development Financing Based on the Strategies in EU: Case of Sweden, Slovakia and Romania. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 15, pp. 1-18 online. VEGA 1/0384/20.
  article

  article

 2. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Vybrané faktory vývoja cestovného ruchu v EÚ pred pandémiou COVID. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. konferencia. Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, s. 100-111 CD-ROM.
  article

  article

 3. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: vývoj a perspektívy : monografia. Recenzenti: Mykola Sidak, Martin Winkler, Slávka Gunárová, Peter Jedinák, Peter Mikloš. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 157 s. [8,96 AH]. ISBN 978-80-571-0295-3.
  book

  book

 4. BÉREŠOVÁ, Juliana - CIBUĽA, Milan. Determinanty inovačnej výkonnosti. In MMK 2021. mezinárodní vědecká konference. MMK 2021 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISBN 978-80-87952-35-1, s. 118-125 online. I-21-112-00.
  article

  article

 5. JANČIČKOVÁ, Lea - PAKŠIOVÁ, Renáta. Super-Deduction for Research and Development in Slovak Companies. In International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises 2021. DEMSME 2021. 3rd International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021) : Conference Proceedings. - Karviná : Silesian University in Opava. School of Business Administration in Karviná, 2021. ISBN 978-80-7510-456-4, pp. 264-275 online. I-21-103-00, APVV-16-0602.
  article

  article

 6. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analysis of Minimal Wage Development in Slovak Republic from Year 1993. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 79-84 online. VEGA 1/0517/20.
  article

  article

 7. KURUCZ, Milan. Medzinárodné organizácie. Recenzovali: Ľudmila Lipková, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. [167 s.] [8 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-54-6. [Copy count : 20, currently available 6, at library only 13]
  book

  book

 8. RUŽEKOVÁ, Viera - ZÁBOJNÍK, Stanislav - HRINKO, Ján. Ekonomická diplomacia a teritoriálne analýzy. Recenzenti: Boris Mattoš, Andrea Krajčíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 176 s. [10,5 AH]. Nadácia Ministerstva hospodárstva SR, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-225-4897-7. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 2]
  book

  book

 9. KITA, Pavol et al. Základy obchodu. Recenzenti: Zdenka Musová, Peter Drábik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 301 s. [20,08 AH]. ISBN 978-80-225-4919-6. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 2]
  book

  book

 10. ŠKVRNDA, František - ČECH, Ľubomír - KUCHARČÍK, Rudolf. Teória medzinárodných vzťahov. Recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 183 s. [13,95 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4790-1. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 3]
  book

  book