Search results

 1. Behavioural insights and public policy : lessons from around the world. Paris : OECD, 2017. 403 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-and-public-policy_9789264270480-en> ISBN 978-92-64-26907-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 2. HUIZINGA, Johan. Kultúrnohistorické eseje. Bratislava : Európa, 2016. 196 s. Tulipán, zv. 14. ISBN 978-80-89666-27-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Kultúrnohistorické eseje

  book

 3. SZIRMAI, Adam. Socio-economic development. 2nd edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. 763 s. ISBN 978-1-107-62449-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Belgium. Volume 2015/4. February 2015. Paris : OECD, 2015. 106 s. OECD economic surveys. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-belgium_19990766> ISBN 978-92-64-22785-9. ISSN 1995-3704. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. Oponenti: Vladimír Kvetan, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015. 239 s. APVV-14-0324. ISBN 978-80-7144-255-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. SCHLEICHER, Andreas. Equity, excellence and inclusiveness in education : policy lessons from around the world. Paris : OECD, 2014. 108 s. International summit on the teaching profession. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/education/equity-excellence-and-inclusiveness-in-education_9789264214033-en> ISBN 978-92-64-21137-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. URBAN, Jan. Ekonomie bez mýtů a iluzí : co říká pravice a levice a jak je to doopravdy. Praha : Grada Publishing, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-4132-1. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Ekonomie bez mýtů a iluzí

  book

 8. Citizenship education in Europe. Brusel : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012. 140 s. Available on Internet: <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/> ISBN 978-92-9201-264-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. RÁKOSNÍK, Jakub - TOMEŠ, Igor. Sociální stát v Československu : právně-institucionální vývoj v letech 1918 - 1992. Praha : Auditorium, 2012. 416 s. GAČR 407/09/2087. ISBN 978-80-87284-30-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Sociální stát v Československu

  book

 10. MAZOUCH, Petr - FISCHER, Jakub. Lidský kapitál : měření, souvislosti, prognózy. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2011. xx, 116 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-380-6. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  Lidský kapitál

  book