Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007251 xszp^"
 1. Sociální práce. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci ; Ostrava : Evropský výzkumný institut sociální práce OU. 6x ročne. ISSN 1213-6204. Available on Internet: https://socialniprace.cz/casopis/
  Sociální práce

  journal

 2. Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 6x ročne. ISSN 1338-2845. Available on Internet: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/archiv
  Didaktika

  journal

 3. Journal of Human Resources. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Madison : University of Wisconsin Press. 6x ročne. ISSN 0022-166X. Available on Internet: http://jhr.uwpress.org
  Journal of Human Resources

  journal

 4. Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta. 2x ročne. ISSN 1212-415X. Available on Internet: https://aak.slu.cz/artkey/inf-990000-0100_O-casopise.php
  Acta academica karviniensia

  journal

 5. Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2x ročne. Available on Internet: <https://communicationtoday.sk/> ISSN 1338-130X.
  electronic journal

  electronic journal

 6. Global focus : the EFMD business magazine. Brussels : EFMD. 3x ročne. ISSN 1784-2344. Available on Internet: http://www.efmd.org
  journal

  journal

 7. European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Azores : European Scientific Institute and University of the Azores. 36x ročne. Available on Internet: <http://eujournal.org/index.php/esj/index> ISSN 1857-7431.
  electronic journal

  electronic journal

 8. The Financial Practice and Education : journal of the Financial Management Association. Tampa : The Financial Management Association. polročník
  journal

  journal

 9. Issues in Accounting Education. Sarasota : American Accounting Association. 4x ročne. ISSN 0739-3172
  journal

  journal

 10. Higher education management and policy : journal of the programme on Institutional Management in Higher Education. Paris : OECD. 3x ročne. ISSN 1682-3451
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.