Search results

Records found: 68  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007252 xcla^"
 1. NEDELJKOVIĆ, Ivana - PETROVIĆ, Dragana Rejman. Investigating Critical Factors Influencing the Acceptance of E-learning during COVID-19. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2022. ISSN 2334-6191, 2022, vol. 27, no. 4, pp. 30-40.
  article

  article

 2. SURMAJOVÁ, Žaneta. Novela školského zákona. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 1, s. 2-5.
  article

  article

 3. BIELČIKOVÁ, Kristína - HOLLÁ, Katarína. Online ohrozenia a ich prevencia (nielen) počas pandémie. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 1805-0638, 2022, roč. 11, č. 2, s. 6-10.
  article

  article

 4. KAJANOVÁ, Jana - MÁZOROVÁ, Henrieta. Získa hybridné vzdelávanie stabilnú pozíciu v edukačnom systéme? In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2022. ISSN 1338-5127, 2022, roč. 14, č. 2, s. 114-121.
  article

  article

 5. Zeptali jsme se Margarety Zábranské, akademické ředitelky jazykové školy Glossa. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 9, s. 5-5.
  article

  article

 6. FARKAŠ, Csaba - RUŽICKÝ, Eugen. Mobile Application to Support E-Learning and Quizzes During Covid-19. In Information Technology Applications : [International Journal]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2020. ISSN 2453-7497, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 63-70.
  article

  article

 7. KOLOMIETS, Olga - LITVINOVA, Tatijana. Analysis of the Situation in Higher Education during the COVID-19 Pandemic in the World: Opportunities and Threats of Online Training. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 185, no. 9-10, s. 167-177.
  article

  article

 8. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Dištančné vzdelávanie - flexibilný prístup vo vzdelávaní. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 10, s. 69-71.
  article

  article

 9. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Flexibilné formy vzdelávania. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 9, s. 7-10.
  article

  article

 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Flexibilné formy vzdelávania. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 10, s. 11-14.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.