Search results

Records found: 95  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007252 xpca^"
 1. RAKHMETOV, Maxot E. - SADVAKASSOVA, Aigul - SCHMIDT, Peter. Praktické predpoklady pre tvorbu a implementáciu platforiem dištančného vzdelávania. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2024. ISSN 1339-987X, 2024, roč. 22, č. 1, s. 66-75.
  article

  article

 2. ULIČNÁ, Martina. Testovanie odborného jazyka v online prostredí ako súčasť dištančného vzdelávania. In Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija. Konferencija. Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija : zbornik radova I. međunarodne znanstvene konferencije, 25. - 31. kolovoza 2022, Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2023. ISBN 978-953-377-012-3, pp. 344-357. KEGA 018EU-4/2020.
  article

  article

 3. ONOPRIIENKO, Kateryna et al. Economic Policy to Support Lifelong Learning System Development & SDG4 Achievement: Bibliometric Analysis. - Registrovaný: Scopus. In Knowledge and Performance Management. - Sumy : LLC CPC Business Perspectives. ISSN 2543-5507, 2023, vol. 7, no. 1, pp. 15-28. ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055, ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-101085198, 0123U100114, 0121U109553.
  article

  article

 4. ONDREJOVÁ, Zuzana. Odborný anglický jazyk v dištančnom on-line vzdelávaní. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 187-194 online.
  article

  article

 5. PASIAR, Ladislav. E-learningový kurz na vysokej škole. In Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov. Medzinárodná vedecká konferencia. Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2022. ISBN 978-80-225-4954-7, s. 105-110 online. Erasmus+ 2020-1-SK01-KA203-078299.
  article

  article

 6. SCHMIDT, Peter - JURÍK, Pavol - KULTAN, Jaroslav. Sieťové vyučovanie nie je len e-learning a MOOC. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 10.
  article

  article

 7. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. The Impact of the Global Pandemic on the Education of University Students. In EDULEARN22. 14th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN22 : Conference Proceedings. - Valencia : IATED Academy, 2022. ISBN 978-84-09-42484-9. ISSN 2340-1117, p. 718-724 online. VEGA 1/0388/20. 1/0388/20, VEGA, Manažment IT v podnikoch v SR: medzinárodné štandardy a normy verzus individuálne podnikové procesy.
  article

  article

 8. FERENČÍKOVÁ, Soňa. Advising on Career in Management Schools – A Limited International Comparison in the Covid-Era. In Blogs From 5C Researchers. - Illinois : Studying Contemporary Careers Around the Globe, 2021, 26.4.2021, s. [1-2] online. Available on Internet: <https://5c.careers/2021/04/26/advising-on-career-in-management-schools-a-limited-international-comparison-in-the-covid-era/>
  article

  article

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Electronic Education: Options of Educational Flexibility. In Vzdělávání dospělých 2020. Vzdělávání dospělých 2020 - reflexe, realita a potenciál virtuálního světa : sborník z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference Vzdělávání dospělých 2020 konané v Praze 16. prosince 2020. - Praha : Česká andragogická společnost, 2021. ISBN 978-80-907809-7-2. ISSN 2571-3841, s. 185-193 online.
  article

  article

 10. ŠTEFČÍK, Jozef - VEZJAK, Suzana. Herausforderungen bei der Gestaltung digitaler Inhalte: methodisch-didaktische Szenarien für effektives digitales Lernen und Lehren. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 328-338 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.