Search results

Records found: 247  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007273 xcla^"
 1. LUKAČKA, Rudo. Čo nerobiť pri vedení ľudí? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 12-13.
  article

  article

 2. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  article

  article

 3. BELEŠOVÁ, Mária. Neúcta voči učiteľom zo strany rodičov. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1338-2845, 2024, roč. 5, č. 1, s. 27-31.
  article

  article

 4. TRAGALOVÁ, Dagmar. Emócie v konflikte. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1336-9849, 2024, roč. 19, č. 3, s. 24-26.
  article

  article

 5. RÁC, Ivan. Vybrané prejavy rizikového správania u dospievajúcich. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2023. ISSN 2464-7551, 2023, roč. 14, č. 2, s. 195-205.
  article

  article

 6. SMUTNÝ, Filip. Unikátna schopnosť empatie v prípade slovenských manažérov. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2023. ISSN 2729-8213, 2023, roč. 24, č. 1, s. 51-63.
  article

  article

 7. GERDOVÁ, Ivana. Konflikt - možnosti a spôsoby riešenia v školskom prostredí. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 1, s. 17-20.
  article

  article

 8. COTÎRLEȚ, Paul Claudiu. A Multifaceted Perspective on Trust amid Students: from the Individual to the Institutional Level. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2022. ISSN 2585-7258, 2022, vol. 16, no. 1, pp. 47-57.
  article

  article

 9. KURKI, Milja. Traversing Webs: Reflections on Relational Theory and International Relations. In New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - London : Sage Publishing, 2022. ISSN 2336-825X, 2022, vol. 30, no. 2, pp. 189-197.
  article

  article

 10. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Zvládanie emócií na pracovisku. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 8, s. 75-76.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.