Search results

 1. Zákony II/2019 - časť A : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti obchodného a občianskeho práva k 1.1.2019 : občiansky zákonník : živnostenské podnikanie : obchodný zákonník : konkurz a reštrukturalizácia : obchodný register : reklama a ochrana spotrebiteľa : rozhodcovské konanie. Žilina : Poradca, 2019. 720 s. ISBN 978-80-8162-060-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Zákony II/2018 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : verejné obstarávanie : živnostenský zákon : zákon o pohrebníctve : konkurz a reštrukturalizácia : rozhodcovské konanie : ochrana spotrebiteľa. Žilina : Poradca, 2018. 592 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zákony II/2018 - časť A

  book

 3. HANÁK, Jakub - KUHROVÁ, Kristýna - SEDLÁČEK, Jan. Oceňování služebností. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 161 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-628-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Zákony II/2017 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : verejné obstarávanie : živnostenský zákon : autorský zákon : konkurz a reštrukturalizácia : rozhodcovské konanie : ochrana spotrebiteľa. Žilina : Poradca, 2017. 608 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2017 - časť A

  book

 5. Zákony II/2016 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2016 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : konkurz a reštrukturalizácia : verejné obstarávanie : živnostenský zákon : autorský zákon : rozhodcovské konanie : ochrana spotrebiteľa. Žilina : Poradca, 2016. 648 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2016 - časť A

  book

 6. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. Praha : GRADA Publishing, 2016. 319 s. ISBN 978-80-247-5699-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

  book

 7. Zákony II/2015 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2015 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : správny poriadok : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : živnostenský zákon : občiansky súdny poriadok. Žilina : Poradca, 2015. 944 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2015

  book

 8. Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015. Bratislava : Wolters Kluwer ; Brno : DATEV, 2015. 431 s. ISBN 978-80-8168-164-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015

  book

 9. Zákony II/2014 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2014 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : správny poriadok : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : živnostenský zákon : občiansky súdny poriadok. Žilina : Poradca, 2014. 927 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2014

  book

 10. DOBŠOVIČ, Dušan. Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014. Bratislava : Wolters Kluwer ; Brno : DATEV, 2014. 427 s. ISBN 978-80-8168-001-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014

  book