Search results

 1. SLÁVIK, Štefan - HAGAROVÁ, Ráchel. Vzťah rozvoja podnikateľského nápadu a investičného cyklu v podmienkach startupu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 579-586 CD-ROM. VEGA 1/0019/15.
  article

  article

 2. ADAMOVSKÝ, Peter. Startup ecosystem to expect smart progress. In The Slovak Spectator. - Bratislava : The Rock, 2016. ISSN 1336-0922, 4. január 2016, roč. 11, s. [1-2] [3 NS] online.
  article

  article

 3. UHLIAR, Miroslav. The Use and benefits of facebook for sme´s as a new challange in education for business. In Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4320-0, s. 81-88. KEGA 042EU-4/2014.
  article

  article

 4. KARKALÍKOVÁ, Marta. Význam spoločenskej zodpovednosti v organizácii. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 52-57 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  article

  article

 5. BARTOŠ, Adam. Podnikanie ako nástroj znižovania nezamestnanosti mladých. In Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4320-0, s. 27-33. KEGA 042EU-4/2014.
  article

  article

 6. ŠRENKEL, Ľudovít. Čo je to start up? In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, 2015. ISSN 1338-2187, 27.7.2015, s. [1-3] online.
  article

  article

 7. ŠRENKEL, Ľudovít. Výzvy a príležitosti v oblasti startupov pre rok 2015. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, 2015. ISSN 1338-2187, 17.3.2015, s. [1-3] online. Available on Internet: <https://www.podnikajte.sk/start-podnikania/c/1982/category/podpora-podnikania/article/vyzvy-prilezitosti-startupy-2015.xhtml>
  article

  article

 8. ŠRENKEL, Ľudovít. 5 rád ku realizácii crowdfundingovej kampane. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, 2015. ISSN 1338-2187, 10.2.2015, s. [1-3] online.
  article

  article

 9. HANÁK, Róbert. Do we know what is important when establishing new business? - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on New Horizons in Education, INTE 2014. Procedia Social and Behavioral Sciences : International Conference on New Horizons in Education, INTE 2014. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 1877-0428, February 2015, vol. 174, pp. 3645–3650 online.
  article

  article

 10. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Vplyv podnikateľského správania a vhodnej HR politiky na radikálne inováce vo firme. In Management Challenges in the 21st Century: HR trends and Challenges: How to Succeed in Turbulent. International Research Conference. Management Challenges in the 21st Century: HR trends and Challenges: How to Succeed in Turbulent : [proceedings]: 7th International Research Conference: Bratislava, May 19, 2015. - Bratislava : School of Management in Trenčín, 2015. ISBN 978-80-89306-30-5, s. [1-9] [CD-ROM]. VEGA 1/1078/14.
  article

  article