Search results

Records found: 291  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007441 xcla^"
 1. CÍGEROVÁ, Nadežda. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 1, s. 40-82.
  article

  article

 2. SÝKORA, Jozef. Inventarizácia k 31. 12. 2023 z pohľadu kontrolných zistení. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 77-79.
  article

  article

 3. NOVOTNÁ, Ľudmila. Nevyfakturované dodávky (záväzky, pohľadávky) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 3, s. 37-44.
  article

  article

 4. KOLEMBUS, Anton. Finančný leasing - daňový a účtovný pohľad. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 4-5, s. 78-81.
  article

  article

 5. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Platobná neschopnosť zamestnávateľa – nároky zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-1508, 2024, roč. 29, č. 9-10, s. 10-20.
  article

  article

 6. NOVOTNÁ, Ľudmila. Inventúra majetku a záväzkov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 8, s. 53-56.
  article

  article

 7. MAJOROVÁ, Miriam. Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1337-0197, 2024, roč. 19, č. 4, s. 15-21.
  article

  article

 8. JAŠURKOVÁ, Katarína. Ako riešiť neuhradené záväzky po splatnosti. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 8, s. 45-54.
  article

  article

 9. ČURILA, Dušan. Cezhraničné zmluvné záväzky. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 10, s. 37-40.
  article

  article

 10. BORÁKOVÁ, Lucia. Platobná neschopnosť zamestnávateľa - nároky zamestnancov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 9-10, s. 51-53.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.