Search results

Records found: 280  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007441 xcla^"
 1. ADAMÍKOVÁ, Monika. Spoločnosť v kríze v nadväznosti na úpravu v zákone o účtovníctve a vlastné imanie obchodnej spoločnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 11, s. 32-42.
  article

  article

 2. SÝKORA, Jozef. Inventarizácia majetku a záväzkov - zahájenie a povinnosti pri jej výkone. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Poradca ; Žilina, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 1, s. 61-63.
  article

  article

 3. CÍGEROVÁ, Nadežda. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 1, s. 31-69.
  article

  article

 4. NOVOTNÁ, Ľudmila. Nevyfakturované dodávky ku dňu zostavenia účtovnej závierky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 1, s. 53-62.
  article

  article

 5. TROŠANOVÁ, Mária. Príležitosti, záväzky a vzorce správania sa v odpadovom hospodárstve smerom k udržateľnosti a obehovej ekonomike. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 4, s. 11-15.
  article

  article

 6. KOLEMBUS, Anton. Pohľadávky veriteľov voči dlžníkom v reštrukturalizačnom konaní. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 7-8, s. 77-82.
  article

  article

 7. JAKUBOVIE, Sidónia. Úprava základu dane o neuhradené záväzky. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 11, s. 46-62.
  article

  article

 8. CVEČKOVÁ, Mária. Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 6, s. 57-66.
  article

  article

 9. NOVOTNÁ, Ľudmila. Závierkové práce účtovníkov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 12, s. 41-51.
  article

  article

 10. NOVOTNÁ, Ľudmila. Majetok a záväzky v cudzej mene a účtovná závierka. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 3, s. 40-49.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.